Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni

Brak ciągu kominowego:

Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

Zawieszenie paliwa w zasobniku (np.mokrego lub o zbyt dużej granulacji):

Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.