Z kotła następuje wyciek wody ("kocioł leje")

Kondensacja pary wodnej:

Niewłaściwa instalacja kotła: