Brak możliwości uzyskania wysokiej temperatury na kotle, mało intensywne spalanie

Brak ciągu kominowego:

Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

Zbyt duża ilość popiołu na retorcie:

Źle dobrana nastawa przesłony wentylatora:

Awaria wentylatora:

Zanieczyszczona komora powietrza palnika:

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

Brak dopływu powietrza do kotłowni:

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

Niewłaściwa regulacja kotła: