Osadzenie się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu

Zbyt niska temperatura pracy kotła:

Niewłaściwe paliwo: