Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:

Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku: