Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

Należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie - rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne.