Zakleszczenie podajnika, brak napięcia na zaciskach silnika

Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał, co doprowadziło do skorodowania tłoka. Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik. Próba siłowego obracania wałka motoreduktora doprowadzi do jego zniszczenia i bardzo poważnej awarii. Zamknąć hermetycznie okienko rewizyjne, uruchomić kocioł ponownie. Zakleszczeniu towarzyszy alarm, który wyświetla się na sterowniku. Motoreduktor jest dodatkowo zabezpieczony szklanym bezpiecznikiem (typ radiowy). W przypadku zablokowania lub przeciążenia silnika następuje jego przepalenie i silnik zostaje odcięty spod napięcia.