Kocioł EKO CERAMIK plus

Certyfikat Eko design Klasa 5

Wymiary dla danego typu

Wymiar
TYP
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
12 kW 1130 1100 940 760 480
17 kW 1250 1120 970 770 630
25 kW 1250 1310 1030 980 630
34 kW 1350 1310 1150 980 730

Klasa 5 wg normy EU B

Kocioł w najwyższej klasie ekologicznej definansowany z środków unijnych

Możliwe dofinansowania zakupu kotła z programów unijnych. Spełnienie restrykcyjnych wymagań klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Rozbudowany wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami w ciągach spalinowych. Niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez Stosowania elektrofiltrów. Wysoka sprawność 93 % oraz efektywność procesu spalania, palenie tylko automatyczne: retorta (ślimak) do spalania eko-groszku.

Paliwa podstawowe: ekogroszek

Atesty:

5 klasa 17 5 klasa 25 5 klasa 34

Karty produktu:

12kW 17kW 24kW 35kW

wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości od 6-8mm

dolna komora spalania z wysokoefektownym palnikiem retortowym

* 5 lat gwarancji na szczelność
wymiennika, 2 lata na pozostałe
elementy i sprawne działanie kotła

wkład ceramiczny

 wysoka sprawność sięgająca 93% dzięki poziomemu układowi kanałów spalinowych

Wyszczególnienie Jedn. EKO CERAMIK
Moc kotła kW 12 17 25 34
Zakres mocy kotła kW 3,1-12 5,1-17 8,9-25 10,5-34
Orientacyjna pow. grzewcza m2 130 170 250 320
Pojemność wodna l 58 68 90 122
Masa kotła (bez wody i paliwa) kg 470 500 530 630
Pojemność zbiornika paliwa l 280
Max. ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg kominowy Pa 25
Przekrój czopucha mm 180
Powierzchnia wymiany ciepła m2 1,5 2,1 2,6 3,6
Średnica gwintu 6/4
Min./Max. temp. wody
na zasilaniu
oC 55/90
* Parametry kotłów mogą ulec zmianie w wyniku zmian technologicznych kotłów

Sterownik podstawowy: ST 480Opcjonalnie: ST 480 z PID

Napisz do nas zapytanie o produkt.