Kocioł EKO SLIM plus

Certyfikat Eko design Klasa 5

Wymiary dla danego typu

Wymiar
TYP
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
a b
12 kW 1490 680 810 560 750 1080 510 ∅ 1" ∅ 160
Klasa 5 EkodesignKlasa 5 wg normy EU A++

Eko slim plus to kompaktowy kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, spełniający wymagania 5 klasy i ecodesign. Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesnej generacji sterownik, który reguluje pracą palnika – następuje automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie. Obsługa kotła ogranicza się jedynie do okresowego wybierania popiołu z popielnika oraz dosypywania opału do kosza. Poprzez integralną współpracę tworzą niespotykany design i komfort użytkowania.

  • Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy KIPI wykonany z najlepszych materiałów z opcją automatycznego czyszczenia
  • Prosta obsługa i konserwacja, dostęp do czyszczenia i powierzchni grzewczych przez duże frontowe drzwi kotła.
  • Układ zawirowywaczy w ciągach spalinowych zwiększające wytrącanie pyłów ze spalin i podnoszące stopień wymiany ciepła
  • Kotły wyposażone są w samoczyszczący się palnik obrotowy
  • Poziomy płomieniówkowy wymiennik ciepła

Karty produktu:

12kW

wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości od 6-8mm

wysoka sprawność sięgająca 94% dzięki poziomemu układowi kanałów spalinowych

* 5 lat gwarancji na szczelność
wymiennika, 2 lata na pozostałe
elementy i sprawne działanie kotła

Małe gabaryty

Sterownik PLUM eco MAX 860

układ samoczynnego zapłonu paliwa

Wyszczególnienie Jedn. EKO SLIM plus
Moc kotła kW 12
Zakres mocy palnika kW 3,5-12
Pojemność zasobnika kg 105
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku * m2 60-120
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku ** m2 80-160
Pojemność wodna kotła l 47
Paliwo Pellet 6-8 mm, pestki i granulat we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C 1
Maksymalna temperatura wody oC 85
Minimalna temperatura wody oC 50/60
Stałopalność dni 2-5
Wymiary przekroju czopucha 160
Pobór mocy (230V/50Hz) W 50
Moc zapalarki W 150
Sprawność % 94
Króćce przyłączeniowe 1” Gw

* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2 ** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2 (podane w tabeli wartości są orientacyjne, nie uwzględniają specyfiki danego obiektu)

Napisz do nas zapytanie o produkt.