Kocioł Pellet LUX

Certyfikat Eko design Klasa 5

Wymiary dla danego typu

Wymiar
TYP
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm

E
mm

15 kW 1470 1100 750 1350 1750
22 kW 1470 1100 800 1350 1750

Pellet lux to kocioł z gwarancją 5 lat na szczelność wymiennika ciepła, oraz 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła. Wysoka sprawność cieplna sięgająca ponad 92%. Automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (zapalarka elektryczna). Zalecane paliwo: biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego typu pelety. Klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń oraz restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Certyfikat EcoDesign. Możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła. Wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi. Ochrona komory paleniskowej – panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła. Zawirowywacze ze stali w ciągach spalinowych. Niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowanie elektrofiltrów. Precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znacznie zmniejszyć straty kominów. Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej. Wysoka sprawność cieplna sięgająca 92% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin. Wzmocniona konstrukcja. Katalizator ceramiczny stabilizujący proces spalania. Układ samoczynnego zapłonu paliwa. Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie. Kompaktowe wymiary. Większe moce w przygotowaniu.

Karty produktu:

15kW 22kW

wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości od 6-8mm

wysoka sprawność sięgająca 92%
dzięki poziomemu układowi
kanałów spalinowych

* 5 lat gwarancji na szczelność
wymiennika, 2 lata na pozostałe
elementy i sprawne działanie kotła

wkład ceramiczny

Małe gabaryty

układ samoczynnego zapłonu paliwa

Sterownik PLUM ecoMAX 910

Wyszczególnienie Jedn. Pellet lux
Moc kotła kW 15 22
Orientacyjna pow. grzewcza m2 170 220
Pojemność wodna l 75 83
Masa kotła (bez wody i paliwa) kg 430 450
Pojemność zbiornika paliwa l 284 284
Max. ciśnienie robocze MPa 0,2 0,2
Wymagany ciąg kominowy Pa 25 20
Przekrój czopucha mm 180 160
Powierzchnia wymiany ciepła m2 2,1 2,4
Średnica gwintu 6/4 6/4
Min./Max. temp. wody
na zasilaniu
oC 65/85 65/85

* Parametry kotłów mogą ulec zmianie w wyniku zmian technologicznych kotłów

Napisz do nas zapytanie o produkt.