Jak oblicza się potrzebną moc grzewczą kotła?

Potrzebną moc grzewczą kotła musimy ustalić na podstawie zapotrzebowania mocy cieplnej na cele ogrzewania, przygotowania c.w.u. i opcjonalnie zapotrzebowania na cele wentylacji lub klimatyzacji. Najprościej jest ustalić zapotrzebowanie związane z przygotowaniem c.w.u., wyznaczamy je na podstawie zużycia ciepłej wody. Nieco problematyczne może być ustalenie zapotrzebowania mocy cieplnej na cele ogrzewania, gdy planujemy instalację C.O. w istniejącym już domu.

 

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele ogrzewania

Do bardzo dokładnego obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele ogrzewania, by na tej podstawie ustalić potrzebną moc grzewczą kotła, potrzebujemy bardzo wielu parametrów. To nie tylko kubatura budynku. Przy zaawansowanych obliczeniach uwzględniamy np. współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych. Dla ściany zewnętrznej będą to współczynniki dla np. tynku gipsowego, betonu komórkowego, wełny mineralnej i tynku mineralnego. W praktyce często korzystamy z obliczeń szacunkowych i prostych kalkulatorów mocy cieplnej, zakładając, ile watów potrzebujemy do ogrzania jednego metra kwadratowego domu, przy czym wysoka będzie to wartość dla starego domu o niskiej izolacji cieplnej, a zupełnie inna dla domu pasywnego.

 

 

 

 

kalkulator

 

Wybór kotła na podstawie różnych czynników

Przy wyborze kotła odpowiedniego do ogrzewania budynku bierzemy pod uwagę wiele różnych czynników, nie tylko potrzebną moc grzewczą. Musimy ustalić, gdzie będzie znajdowała się kotłownia, jaki będzie miała metraż, gdzie będziemy przechowywać paliwo, z jakim paliwem będzie nam najwygodniej itp. Kocioł to tylko część całej instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania wody, czasem też wentylacji lub klimatyzacji. Jeśli zainteresują nas kotły pelletowe, bo właśnie pellet uznamy za najlepsze paliwo, zainwestujmy w najwygodniejsze rozwiązanie – kocioł z podajnikiem. Zawsze możesz liczyć na porady od producenta kotłów C.O., więc jeśli masz wątpliwości, jak ustalić zapotrzebowanie mocy (czy dokonać szacunkowych obliczeń, czy może zainwestować w usługi inżyniera, który dokona precyzyjnych kalkulacji), zapytaj nas o to.