Problemy i rozwiązania

Nasze doświadczenie, a także wiedza na temat działania pieców i kotłów pozwalają nam rozwiązań wiele problemów dotyczących działania urządzenia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania. W razie bardziej skomplikowanych awarii warto się z nami skontaktować – świadczymy także usługi serwisu kotłów. Zapraszamy!

 

Czyszczenie pieca

Przed przystąpieniem do sprzątania wyłączamy kocioł, otwieramy drzwiczki i czyścimy kanały wymiennika wyciorem. Pył i sadzę zgarniamy z górnej półki na niższą do momentu, gdy wszystkie półki zostaną oczyszczone. To spowoduje opadnięcie nieczystości do szuflady popielnikowej. Po wykonaniu tych czynności drzwiczki należy szczelnie zamknąć, a następnie ponownie uruchomić kocioł. Nieczyszczenie wymiennika powoduje spadek sprawności cieplnej kotła, a także dymienie i cofanie się płomienia. Wymiennik należy czyścić nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

W takim samym odstępie czasowym należy zaglądać również do komory powietrza nadmuchowego i w razie potrzeby usunąć pyły oraz drobny popiół, który opada z rusztu. Po wyłączeniu kotła trzeba otworzyć wyczystkę i wymieść pozostały po spalaniu pył z zewnątrz komory. Następnie zakręcamy wyczystkę. Należy także systematycznie zwracać uwagę na palenisko, a w przypadku zapychania się otworów w ruszcie trzeba je dokładnie wyczyścić. Raz w roku powinno się też zdemontować oraz wyciągnąć szufladę podajnika i usunąć ewentualny nagar z szuflady i płyty paleniska. Aby wyciągnąć szufladę najlepiej odkręcić śruby mocujące ramiona mechanizmu korbowego podajnika, odchylić go w górę i swobodnie ją wyjąć. W mechanizmie napędowym szuflady podajnika są dwie tulejki, które należy systematycznie smarować.

Wszystkie czynności związane z czyszczeniem pieca należy wykonywać przy wyłączonym kotle, a czyszczenie płyty paleniska i szuflady zaczynać po jego wygaszeniu. Należy pamiętać, aby co roku wymieniać kondensator silnika matoreduktora i dmuchawy.

 

BHP przy obsłudze kotła

Przy obsłudze kotła należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • wszystkie prace należy wykonywać w rękawiczkach i okularach ochronnych,
 • podczas czyszczenia kotła trzeba dobrze przewietrzyć kotłownię,
 • czyszczenie kotła należy wykonywać przy wyłączonym nadmuchu i podajniku.

 

Niedomagania w pracy kotła

Poniżej przedstawiamy więcej rozwiązań często pojawiających się problemów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na ich temat.

 

 

Brak możliwości uzyskania wysokiej temperatury na kotle, mało intensywne spalanie

Brak ciągu kominowego:

 • należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem
 • należy sprawdzić czy otwarta jest przysłona kominowa.

Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:

 • należy poprosić o pomoc wyspecjalizowany serwis

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce

Zbyt duża ilość popiołu na retorcie:

 • należy oczyścić zanieczyszczone palenisko i ewentualnie skorygować nastawy sterownika.

Źle dobrana nastawa przesłony wentylatora:

 • należy wyregulować przesłonę, tak aby ilość dostarczanego powietrza była wystarczająca.

Awaria wentylatora:

 • należy sprawdzić czy do wentylatora dociera napięcie, zgłosić awarie do serwisu.

Zanieczyszczona komora powietrza palnika:

 • należy wyczyścić komorę powietrzną palnika.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

 • należy wyczyścić kanały spalinowe.

Brak dopływu powietrza do kotłowni:

 • należy zapewnić dopływ powietrza w ilości wymaganej do kontynuacji procesu spalania.

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.

Niewłaściwa regulacja kotła:

 • należy wyregulować nastawy parametrów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi sterownika.

 

Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni

Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni

Brak ciągu kominowego:

 • należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem
 • należy sprawdzić, czy do komina nie zostały podłączone inne urządzenia grzewcze
 • przy rozruchu kotła należy wygrzać komin.

Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:

 • należy podwyższyć komin.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

 • należy wyczyścić kanały spalinowe.

Zawieszenie paliwa w zasobniku (np.mokrego lub o zbyt dużej granulacji):

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.

Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.

 

Z kotła następuje wyciek wody ("kocioł leje")

Kondensacja pary wodnej:

 • należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.

Niewłaściwa instalacja kotła:

 • należy sprawdzić czy termometr oraz zawory bezpieczeństwa i spustowy są dobrze dokręcone i uszczelnione.

 

Osadzenie się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu

Zbyt niska temperatura pracy kotła:

 • należy podnieść temperaturę pracy kotła.

Niewłaściwe paliwo:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce
 • do spalania należy stosować katalizator spalin (np.SADPAL lub KALNIT) w proporcji podanej przez producenta wybranego środka.

 

Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:

 • należy wyczyścić wymiennik kotła.

Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku:

 • należy sporządzić bilans energetyczny budynku i ewentualnie wykonać jego docieplenie.

 

Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej

Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się na środku ruszta (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny. Przyczyną wygasania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 85°C. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 85°C, włącza się blokada przepalania i kocioł gaśnie.

 

Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

Należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie - rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne.

 

Zakleszczenie podajnika, brak napięcia na zaciskach silnika

Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał, co doprowadziło do skorodowania tłoka. Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik. Próba siłowego obracania wałka motoreduktora doprowadzi do jego zniszczenia i bardzo poważnej awarii. Zamknąć hermetycznie okienko rewizyjne, uruchomić kocioł ponownie. Zakleszczeniu towarzyszy alarm, który wyświetla się na sterowniku. Motoreduktor jest dodatkowo zabezpieczony szklanym bezpiecznikiem (typ radiowy). W przypadku zablokowania lub przeciążenia silnika następuje jego przepalenie i silnik zostaje odcięty spod napięcia.